saffar
06 بهمن 1401 - 04:42

تصویب قطعنامه ای در آمریکا به منظور حمایت از اغتشاشات در ایران

مجلس نمایندگان آمریکا در اقدامی مداخله جویانه، قطعنامه ای را در حمایت از اغتشاشات و آشوب های اخیر در ایران تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای مجلس نمایندگان آمریکا به منظور تداوم حمایت از اغتشاشات و آشوب های اخیر در ایران، قطعنامه ای را تصویب کردند.

بر اساس این گزارش، این قطعنامه با ۴۲۰ رای موافق و یک رای مخالف به تصویب رسید.

منبع: مهر
شناسه خبر: 998660